Gestalt yasası genel olarak gestalt psikolojisi ya da gestaltizm olarak da bilinir. Peki tam olarak gestalt yasası nedir? Bu soruya güzel bir açıklama getirelim. Bu teori 20. yüzyıl civarlarında Almanya da ortaya atılmıştır. Koffa, Köhler ve Wertheimer bu teorinin temsilcileri arasında yer almaktadır. Algı üzerine yoğunlaşan bu teori, anlamlı bir algının hangi kanunlar üzerinden sahip olabileceğimiz üzerine çalışır.

Gestalt Yasası Nedir Sorusunun Cevabı

Grafik tasarımın asıl amacı iletişim kurmak ve görselleştirilen mesajı karşı tarafa iletmektir. Bu iletişimi kurmak için tasarım yapmadan önce, görsel algılama prensiplerinin nasıl çalıştığının bilinmesi gerekmektedir.

Gestalt Yasası bir tasarımcı için algı psikolojisi üzerine mükemmel bir kaynaktır. Çünkü tasarımcı hedef kitleye tasarımları ile mesajı iletmek istemektedir. Gestalt yasası algı psikolojisi üzerine kanunlar içermektedir.

Algısal Değişmezlik

İnsan zihninde nesneler hal ve durumları olarak güçlü bir şekilde yer edinmiştir. Bu nesneler şekil olarak formları değişse bile insan zihni bu nesnelerin orijinal görüntülerini korur. Örnek vermek gerekirse, 37 ekran televizyonda dinozor filmi izleyen biri dinozorun gerçek boyutlarını bilmektedir. Bir filmi küçük ekranda izlerken, izlenilen nesnenin gerçek boyutlarının algılanması burada bahsettiğimiz konuya işaret eder.

Algısal değişmezlikte algı türleri oldukça çeşitli gerçekliklere sahiptir. Bunlar bir nesnenin büyüklüğü, biçimi, renk ve parlaklık değişmediğidir.

Algıda Seçicilik

İnsan zihni, çevresinde bulunan uyaranların bir kısmını seçer ve onlar algılar. Bu algılama durumuna algıda seçicilik denir. Örnek olarak bir inşaat mühendisinin bir binaya baktığında o binanın mimarisi ve yapımı konusunda ayrıntıları görmesi algıda seçiciliktir.

Şekil Zemin İlişkileri

Algıda insan zihni objeleri algılarken zeminleri objelerden ayrır ve algı dışı bırakır. Şekil ve zeminin karıştırıldığı durumlar vardır. Ancak her ikisininde şekil ya da zemin olarak algılanmaz. Biri zemin diğeri şekildir. Bu durumlarda insan zihni her durumda bir zemin bir de şekil algılamaktadır.

Yakınlık ilkesi

Zihin mesafeyi kullanarak gruplamalar yapar. Nesneleri yakınlıklarına göre gruplandırarak algılar. Görsel uyarıcılar ile işitsel uyarıcıların gruplanma şekilleri farklıdır. Görsel uyarıcılar nesnelerin yakınlığına göre gruplar, işitsel uyarıcılar ise zamanda yakınlıklarına göre gruplar oluşturur.

Benzerlik

Nesnelerin görsel özellikleri bakımından birbirine benzemesi nedeni ile insan zihni tarafından gruplandırılması son derece normal ve sıktır.

Tamamlama

İnsan bir nesneyi algıladığında nesnenin şeklini zihnine kazır. Ancak aynı nesne bir bütün halinde olmasa bile zihnimiz ilk kazındığı şekilde algılamaktadır. Yani insan zihninde o nesneyi tamamlamaktadır. Buna tamamlama denilmektedir.

Devamlılık

Devamlılık adından da ileri geldiği üzere aynı yöne giden nesneler zihnimizde gruplandırılarak algılanmasıdır. Bu devamlılıkta çizgilerin hepsinin yanı yöne gitmesi, tasarımda izleyicinin o çizgi takip etmesi sayesinde devamlılık sağlanmaktadır.

Gözümüz bu devamlılığı koyudan açık renklere, renkliden renksize gibi bir sıra ile tasarımcıların kullandığını görüyoruz.

Basitlik

İnsanlar basit nesneleri ya da tasarımları karmaşık tasarımlardan daha kolay algılamaktadır. O yüzden basitlik ve yalınlık sayesinde daha anlaşılır tasarımlar ortaya koyarız. Hedef kitleye verilecek olan mesaj daha hızlı şekilde kitlelere iletilmiş olur.

Pragnanz Yasası

Gelstat yasalarını tek bir yasa altında toplamıştır. Bu yasaya pragnanz yasası denir. Öğrenme sürecinde bir dengesizlik durumunda bu yasa dengeyi sağlamaktadır. Bu yasa genel bir yasadır.

Yazımızın bu gün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım Bilgiler işinize yaramıştır. Blogumuzda yer alan diğer konulara da göz atmanızı çok isteriz. İnstagramdan bizi takip etmeyi unutmayın.