Günümüzde, her gün ortaya çıkan piyasa içi yeni rakipler, daha gelişmiş ürünler ve pazarlama taktikleriyle, tüketici karar ve tercihlerini etkilemeye çalışmakta ve rekabet gitgide artmaktadır. Gelişen dünyada bilgi düzeyi ve yaşam standartlarındaki yükselmeyle daha zor tatmin edilen tüketici karşımıza çıkarmaktadır. Sizlere markanızın doğru tanıtımının en etkili yolları anlatacağım. Ama baştan söyleyeyim, bana göre en etkili yol 2d animasyon reklam.

Kitle iletişim araçlarının sayısının ve çeşitliliğin artmasının getirdiği, alternatiflere daha kolay ulaşma imkanı günümüzde oldukça arttı. Çeşitlilik ve ulaşılabilirliğin artması rekabeti ve zor tatmin edilen tüketicileri doğurmaktadır. Artık bu artışın verdiği etki ile tüketici açısından yayınlanan çoğu reklam, bilgi ve çoğu mesaj gürültü muamelesi görebilmektedir. Tüketicinin ilgisini çekmemektedir. Bu nedenden dolayı müşteri ile bağ kurmak gerekir. Bu bağı kurmanın yegane yolu markalaşmadır.

Marka, bir kişinin satın aldığı ve doyum sağladığı, somut ya da soyut bir dizi nitelikler topluluğudur. Örneğin kullanışlılık, güvenilirlik ve sağlam gibi niteliklerden söz edebiliriz. Marka tüketicilerin zihninde oluşan algıdır. Üretilen üründen tamamen farklıdır. Tüketici üzerinde bırakılan izlenimdir.

Ürünler rakipler tarafından kopyalanabilir. Ancak marka benzersizdir. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Bir ürünün modası geçebilir, ancak kusursuz bir fikir ile oluşturulan bir markanın asla modası geçmez, sonsuzdur.

Bu bağlamda, iyi düşünülmüş ve çalışılmış bir marka fikri ile markalaşma önemlidir. Bir firmaya ayırt edici özellikler, tercih edilme cazibesi, yüksek fiyatlı satışlar ve daha birçok nitelik kazandırabilir.

Sosyal medya da bu iş için çok önemlidir. Güncel paylaşım yaparak kitlenizi arttırmak için bizden sosyal medya tasarım hizmeti alabilirsiniz.

Marka Tanıtımının En Etkili Yolları ve Markalaşma

markalaşma

Marka ve markalaşmanın tarihçesi. Bundan çok uzun zaman önce esnaflar, üreticiler bir malın kimin tarafından yapıldığını anlamak için ürünlerin üzerine bir takım işaretler koymayla başlamışlar. Fransa’nın Lascaux mağarasında bulunan duvar resimlerinde sadece bizonlar yer almıyordu. Aitlik anlamına gelen el izleri de vardı. Eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar kaliteyi ve sahipliği belirlemek amacıyla üretilen çanak çömlek gibi ürünlerin üzerini kendi izlerini mühürlemişlerdir. Bu sayede, ürünü beğenen insanlar bu ürünü kimden temin edeceklerini, ürünün kusurlu çıktığında kimin sorumlu olduğunu bilmişlerdir. Geçmişte markalaşma hareketleri bu yönde olmuştur. Bu mühürleme sayesinde hükümetler daha kolay vergi toplamışlardır.

Marka herkesin bildiği bir sembol, isim ya da bir logo değildir. Bir fikir ve duygudur. İşlevsel ve duygusal kazançlar, nitelikler, kullanım tecrübeleri, ikonlar ve semboller bütünüdür. Yani marka ortak olarak tüketicinin zihninde beliren kişiliğe denir.

Marka İletişim Stratejileri

markalaşma stratejileri

Markanız sahip olması gereken 4 nitelik:

 • İşlevi: Nedir? Ne iş yapar? Benzeri soruların cevabıdır.
 • Rekabette Farkı: Muadillerine üstünlüğü nedir? Ne bakımdan değişiktir?
 • İmaj: İnsanlar onun için ne düşünür? Düşünceleri nelerdir?
 • Güven Kaynağı: Üretici kuruluş neyi simgeler? Temsil eder?

Bu nitelikler sayesinde markalaşmak için stratejinin nasıl kurulacağını planlı bir şekilde yaparsınız. Markanın asıl özü üründür. Müşterilerin beklentilerine ve değişik eğilimlerine göre sürekli geliştirilmesi gerekmektedir.

Marka Oluşturma Temelleri

markalaşma temelleri

Piyasadaki rekabetin artması ve piyasa koşullarının zorlaşması ile markalaşmanın önemi artmıştır. Eskiden elinizde temel işlevleri yerine getiren, iyi paketlenmiş bir ürün olsaydı, bu ürünü çok az bir iletişim becerisi ile tüketici topluluklarına satabilirdiniz. Ancak şuanda bir ürünün pazarda yerini alabilmesi için ana özelliklerinin yanında yan özelliklerinin de üst düzey olması gerekmektedir. Rekabet artışı ile markalaşma, mükemmel bir benzersizlik konseptine dönüş yapmaktadır. Pazardaki müşteriye ürünün benzersiz olduğu imajı yaratılmalıdır. Logo tasarım hizmetimiz ile markanızın temellerini atmaya hazırız.

Marka hedef tüketicinin zihnine girdiğinde artık hakimiyet markaya ait olmuştur. Bu bağlamda başarılı markalar imaj yaratan markalardır. Büyük markalar bunu müşteri ile aralarında bir bağ var olduğu algısı yaratarak yaparlar. Bunu müşterilerin istedikleri doğrultuda hareket ederek yaparlar.

Markalaşmanın sağlanması için hedef kitleyi etkileyecek ve imajın oluşturabilmek için grafik tasarımdan yararlanır. Grafik tasarım sayesinde hazırlanan tasarımın tüketici ile bağ kurmasını sağlar. Grafik tasarımcı bu işin ilmi bilerek, o dönemin trendlerini kullanarak karşı tarafı etkiler. Bu tasarım ile tüketicinin arasında bir bağ kurar. Grafik tasarımcı, bunu en basit şekilde yapar.

Lucror tasarım olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vererek markalaşmanızı en kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Tasarımımız ile tüketici zihninde mükemmel bir imaj bırakarak, sizin ürünlerinizi satmanızı sağlıyoruz.

Markanızın Doğru Tanıtımının En Etkili Yolları ve Markalaşmanın Bileşenleri

Marka, adı, logosu, simgesi, ticaret karakteri, rengi ve düzenlediği etkinliği ile bir bütündür. İlk önce markanın hatırlatabilmesi için tanınmayı sağlayacak çalışmalar planlanmalıdır.

Markanın tanıtılması, farklı ortamlarda ayrıt edici özelliklerinin vurgulanması, hedef kitlenin ilgi alanına ve özelliklerine uygun tarzda etkinlikler planlanması elzemdir. Burada markanın iletilmek istenen özellikleri karşı tarafa kolayca geçirmesi planlanır.

Markaya gereksinim oluşturma, farkındalık ve marka bilgisi sağlama oldukça önemlidir. Güven sağlayarak, bağlılık meydana getirme yolu ile oluşturulan marka imajı, markaya pazar değerinin yanı sıra finansal değer de sağlar.

Markalaşmada Grafik Tasarımın Önemi

markalaşma tasarımı

Markalaşmada grafik tasarım, en önemli araçlardan bir tanesidir. İlk aşamadan son aşamaya kadar tüm süreçlerde yer alır. Grafik tasarım sayesinde markanın ruhu, tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır. Marka ruhu, tüketici tarafından fark edilir ve arada bir bağ kurulur. Bu bağ hem ön izlenim hem de alışveriş tecrübeleri ile olur. Logo sayesinde hem bilinirlik hem de tekrardan hatırlanma bir hayli artar.

Etkili Grafik Tasarım İpuçları

Sizlere etkili bir grafik tasarım çalışması yapabilmeniz için bazı tüyolar vereceğim. Bunlar;

 • Grafik tasarım çalışmalarına başlamadan önce kurumun müşteriler gözündeki imajını araştırmalısınız. Kitlenizin alışkanlıklarını, yaşam tarzını ve genel beğenilerini öğrenmelisiniz.
 • Sektörde yer alan rakiplerinizi iyi araştırmalısınız. Onların müşterilerine sundukları ürünleri teker teker araştırarak, bu ürünler üzerinden müşteri yorumlarını ve tercihlerini, yani müşterilerin isteklerini dikkate almanız gerekiyor. Bu konularda analiz yapmak çok önemlidir. Bu taktik e-ticaret piyasasında oldukça kullanılmaktadır.
 • Doğru ve özgün bir logo kullanımı. Logo markanızın ruhunu taşımalı ve müşteri ile bağ kurabilmelidir.
 • Markanın logosu sade, anlaşılabilir ve akılda kalıcı olmalı. Bu sizi bir adım öne geçirmeye yeter.
 • Çalıştığınız kurumun çalışanları ile yapacağınız toplantı ile kurum ruhu hakkında bilgiler alabilirsiniz. Üretilen ürünler hakkında da bilgiler almanız sizin için ekstra avantaj getirir.
 • Kurum hakkında ne kadar çok bilgi toplarsanız, ruhunu da o kadar keşfetmiş olursunuz. Çalışmalarda müşterilerin fikirlerinden de yararlanmakta fayda var. Müşterilerin düşünceleri bizler için çok değerlidir.
 • Özgün bir çalışma yapmak için kendinizi çok yormayın. Çünkü araştırırsanız, bir çok markanın logosu birbirine çok yakın olduğunu görürsünüz. Her biri büyük marka olmayı başarmışlardır.